ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στο παρόν πεδίο παρατίθενται Στρατιωτικοί Κανονισμοί και Νόμοι που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα του Μόνιμου Στρατιωτικού Προσωπικού και των κληρωτών οπλιτών. Γίνεται μνεία ότι το παρόν πεδίο θα εμπλουτίζεται τακτικά και με νέους Κανονισμούς, Διατάξεις, Νόμους και Γενικές Διαταγές με σκοπό την πληρέστερη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του ένστολου προσωπικού.

Κατεβάστε τα αρχεία .pdf παρακάτω: